เดินทางไป

ปราสาทอินุยามะ สามารถเดินถึงได้ในเวลาประมาณ 20 นาที จากสถานีอินุยามะ (Inuyama Station)

สถานีเมอิเท็ตสึ นาโกย่า (Meitetsu Nagoya Station)

NH36

รถไฟนาโกย่า (เมอิเท็ตสึ) สายอินุยามะ มุ่งหน้าสู่ อิวาคุระ, อินุยามะ

ประมาณ 25 นาที (โดย สายด่วน・พิเศษ / Rapid Limited Express・ Limited Express)

สถานีอินุยามะ (Inuyama Station)

IY15

ประมาณ 20 นาที (โดย การเดิน)

ปราสาทอินุยามะ

เวลาเปิดให้เข้าชม

9:00〜17:00 น. (ประตูทางเข้าเปิดจนถึงเวลา 16:30 น.)

ระยะเวลางดให้เข้าชม: วันที่ 29 ~ 31 ธันวาคม

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
บุคคลทั่วไป ท่านละ 550 เยน
เด็กประถม・มัธยมต้น ท่านละ 110 เยน

ชมภาพบรรยากาศ

เที่ยวชม