ซากุระ

ต้นซากุระประมาณ 400 ต้น จะผลิบานเต็มไปทั่วทั้งริมฝั่งแม่น้ำรอบ ๆ ปราสาทอินุยามะ

ภายในบริเวณปราสาทอินุยามะ

บริเวณทางเท้าชิโรมิ (ชิโรมิ โฮะโดว)

บริเวณทางเท้าแม่น้ำคิโซะ (คิโซะกาวะ โฮะโดว)