ยุคอาซูกะ

รัฐบาลยามาโตะสร้างพระราชวังขึ้นที่อาซูกะ (ทางใต้ของลุ่มน้ำนาระ) และกลายมาเป็นราชวงศ์ (ราชสำนัก) ที่สามารถรวบอำนาจขึ้นปกครองญี่ปุ่นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด