ยุคหินเก่า

หมู่เกาะญี่ปุ่นเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นแผ่นดินใหญ่ ผู้คนต่างดำรงชีวิตอยู่ด้วยการใช้เครื่องมือหินในการออกล่าสัตว์หรือเก็บรวบรวมวัตถุดิบต่าง ๆ