ยุคยาโยอิ

แม้ว่าผู้คนจะเริ่มรู้จักการปลูกข้าวและสามารถหาวิธีเก็บรักษาเมล็ดข้าวไว้ได้แล้วก็ตาม แต่นั่นก็นำมาซึ่งการต่อสู้แย่งชิงที่ดิน น้ำ หรือพืชผลต่าง ๆ ระหว่างแต่ละหมู่บ้าน

ภายหลังการสู้รบครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดด้วยการชี้นำของ “พระนางฮิมิโกะ” ราชินีแห่งอาณาจักรยามาไทบ้านเมืองจึงสามารถรวมเป็นปึกแผ่นได้สำเร็จ