รูปถ่าย

※ ท่านสามารถนำรูปภาพที่ให้ดาวน์โหลดในหน้านี้ไปใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใด ๆ

หอคอยปราสาท (เท็นฉุ)

วิวที่เห็นได้จากหอคอยปราสาท

ซากุระ

ใบไม้เขียวขจี

ใบไม้เปลี่ยนสี

ฤดูหนาว

ยามเย็น

ภาพถ่ายจากโดรน