เส้นทางเดินขึ้นมาจากเชิงเขาถึงตัวปราสาท

มีวิธีเดินขึ้นมาจากเชิงเขาถึงตัวปราสาทอยู่ 3 เส้นทาง

ไม่ว่าจะมาตามเส้นทางใดก็ตามทันทีที่ก้าวถึงบันไดหินขั้นสุดท้ายจะพบกับ “จุดขายบัตร” อยู่ด้านขวามือ และสามารถมองเห็นหอคอยปราสาทผ่านทางประตูด้านหน้า (ประตูเหล็ก, ประตูทางเข้า) ได้อย่างชัดเจน