วิธีเดินทางจากสถานีอินุยามะ (Inuyama Station)

เมื่อผ่านออกจากช่องตรวจตั๋วของสถานีอินุยามะมาแล้วให้เดินต่อไปทางทิศตะวันตก จะสามารถมองเห็นปราสาทอินุยามะจากทางหน้าต่างด้านหน้าได้อย่างชัดเจน

จากนั้นลงบันไดไปทางขวาแล้วเดินเลียบตามทางวงเวียนไปจะพบกับสี่แยก “อินุยามะเอะคิ นิชิ (Inuyamaeki Nishi)” ให้ข้ามและเดินตรงไปเรื่อย ๆ จนพบกับอีกหนึ่งสี่แยก “ฮนมาจิ (Honmachi)” แล้วเลี้ยวขวาก็จะค่อย ๆ ได้เห็นถนนของเมืองใต้ปราสาทปรากฏแก่สายตา เมื่อเดินผ่านในตัวเมืองมาสักระยะก็จะถึงเชิงเขาต้นทางขึ้นปราสาทแล้ว